Úvod

Základní informace

MSEM, a.s. je moderní a dynamická elektromontážní firma s dlouholetou tradicí . Společnost se ve svém oboru řadí mezi největší a nejvýznamnější dodavatele v rámci České republiky.

Roční obrat společnosti přesahuje 500mil.Kč a společnost disponuje 230 zaměstnanci.

MSEM, a.s. má zaveden Integrovaný systém řízení zahrnující management jakosti (dle norem ČSN EN ISO řady 9 000), systém environmentálního managementu (dle norem ČSN EN ISO řady 14 000) a systém managementu BOZP (dle OHSAS 18001).

Společnost MSEM, a.s. byla založena 2.1.1996 Severomoravskou energetikou a.s. Ostrava jako dceřina společnost, vyčleněním stavebně - montážních a souvisejících činností ze zakládající společnosti.

K 30.7.2004 došlo ke sloučení se společností STMEM, a.s., která byla vymazána bez likvidace z obchodního rejstříku a jejím univerzálním právním nástupcem se stala společnost MSEM, a.s.

V průběhu roku 2005 došlo k optimalizaci portfolia vedlejších činností. Bylo zrušeno provozování pro společnost nerentabilních a na trhu lehce dostupných činností a byla provedena optimalizace kapacity strategicky důležité podpůrné činnosti - autodopravy. S touto etapou souvisel odprodej, či likvidace nepotřebného nemovitého majetku, dopravních prostředků, mechanizace, strojů a zařízení a propuštění zaměstnanců, spojených se zrušenými a optimalizovanými činnostmi.

V roce 2006 došlo k významným organizačním změnám ve společnosti s cílem zvýšení produktivity, zjednodušení řízení a posílení konkurenčního postavení na trhu.

V roce 2007 společnost změnila vlastníka a dále pokračuje v úspěšném a dynamickém podnikání.

Hlavní podnikatelská činnost společnosti je výstavba, rekonstrukce a opravy rozvodných energetických zařízení (venkovní vedení, kabelová vedení, veřejné osvětlení, obnovitelné zdroje) a technologické montáže (distribuční rozvodny vysokého napětí a velmi vysokého napětí, distribuční trafostanice).