Úvod

Základní informace

MSEM, a.s. je moderní a dynamická elektromontážní firma s dlouholetou tradicí . Společnost se ve svém oboru řadí mezi největší a nejvýznamnější dodavatele v rámci České republiky.

Roční obrat společnosti přesahuje 500mil.Kč a společnost disponuje 230 zaměstnanci.

MSEM, a.s. má zaveden Integrovaný systém řízení zahrnující management jakosti (dle norem ČSN EN ISO řady 9 000), systém environmentálního managementu (dle norem ČSN EN ISO řady 14 000) a systém managementu BOZP (dle OHSAS 18001).