O společnosti

Základní informace

MSEM, a.s.
Collo louky 126
738 01 Frýdek-Místek

IČO: 64610080
DIČ: CZ64610080

Bankovní spojení:

ČSOB, č.ú.: 117232243/0300
Komerční banka, a.s. č.ú.: 107-4639200247/0100

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B vložka 1197 u Krajského soudu v Ostravě

Společnost realizuje komplexní dodávku a montáž v oblastech svého podnikání:
výstavba, rekonstrukce a opravy rozvodných energetických zařízení
(venkovní vedení, kabelová vedení, veřejné osvětlení, obnovitelné zdroje),
technologické montáže (distribuční rozvodny vysokého napětí a velmi vysokého napětí, distribuční trafostanice),
speciální autodoprava,
kompletace kioskových trafostanic,
opravy a likvidace distribučních transformátorů.

 

Portfolio nabízených služeb

Společnost realizuje komplexní dodávku a montáž v oblastech svého podnikání:

- výstavba, rekonstrukce a opravy rozvodných energetických zařízení
(venkovní vedení, kabelová vedení, veřejné osvětlení, obnovitelné zdroje)

- technologické montáže
(distribuční rozvodny vysokého napětí a velmi vysokého napětí, distribuční trafostanice)

- speciální autodoprava
- kompletace kioskových trafostanic
- opravy a likvidace distribučních transformátorů

 

 

Integrovaný systém řízení

Společnost má zaveden Integrovaný systém řízení, který je vytvořen, dokumentován, uplatňován a udržován dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a specifikace OHSAS 18001.

Společnost zajišťuje neustálé zlepšování efektivnosti tohoto systému. Představitelem managementu pro Integrovaný systém řízení je Vedoucí sekce Správa.


Certifikáty

Zlatý certifikát ISŘ

Licenční certifikát české kvality

Certifikát  ISO 14001

Certifikát ISO 18001

Certifikát ISO 9001

Politika ISŘ


Výroční zprávy

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017