MSEM, a.s.

Ostrava - Rudná TR 110/22 kV

Typ: Výstavba a rekonstrukce rozvoden
Datum: 2009

Projektantem díla byla společnost PEZ-projekce energetických zařízení, s.r.o. V říjnu 2007 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, ve kterém zvítězila naše společnost ELSPOL spol s.r.o. Hlavním dodavatelem materiálu byla společnost ČEZ Logistia, s.r.o. Práce komplikovala vzhledem k umístění díla především velmi složitá dopravní dostupnost a problematické napojení na sítě VVN a VN. Díky příkladné spolupráci všech zúčastněných bylo dílo zrealizováno v souladu s přijatým harmonogramem a dokončeno a předáno ve sjednaném termínu.